زمین شوی MSK

مزایا:

  • ساخته شده از مواد طبیعی

  • از بین برنده انواع لکه

  • پاک کننده و درخشان کننده 

  • بدون الکل

  • با استفاده از تکنولوژی نانو

کاربرد:

قابل استفاده برای کلیه سطوح سنگی و پارکت