پاک کننده نانو ارگانیک چرم خانگی MSK

پاک کننده نانو ارگانیک چرم خانگی MSK

مزایا:

  • مواد اولیه طبیعی و گیاهی

  • فاقد هرگونه مواد شیمیایی 

  • غیر سمی

  • سازگار با محیط زیست

  • دوستدار انسان و محیط زیست و امن برای کودکان و حیوانات

  •  جلوگیری از چرودگی زودرس و محافظت از چرم از خشک شدن و ترک خوردگی و احیا کننده چرم 

کاربرد:

  • قابل استفاده برای تمام مبلمان های چرمی