پاک کننده سینک MSK

پاک کننده سینک  MSK

مزایا:

  • پاك كننده وبراق كننده 

  • جرم زدا

  • با استفاده از تکنولوژی نانو

  • طبیعی

کاربرد:

  • تميزكننده شيرالات