پاک کننده فرش MSK

پاک کننده فرش MSK

در روش های سنتی و در غیاب استفاده از تکنولوژی نانو، از حلال های مضر شیمیایی نظیر شامپو فرشهای حاوی عناصر شیمیایی سمی و اتانول جهت شستشوی فرش استفاده می شود اما در نانو محلول پاک کننده ی فرش از حلال آب و ترکیبات پاک کنندهی گیاهی استفاده شده است.

مخلوط روغن های گیاهی به کار رفته در این نانو محلول جزء منابع تجدید پذیر به شمار میروند و ضمن انطباق با اصول شیمی سبز، هیچ گونه ضرر و سمیتی برای انسان و محیط زیست ندارد.

مزایا:

  • عدم تداخل رنگ فرش های ماشینی در اثر شستشو

  • با استفاده از تکنولوژی نانو

  • مواد اولیه طبیعی و  سازگار با محیط زیست

  • پاک کننده قوی لکه های چربی، سیاهی و غیره از سطح الیاف مانند فرش ماشینی، موکت و مبل

  • نرم کنندگی سطوح پس از شستشو

  • درخشان کننده، تثبیت کننده رنگ و نرمی الیاف فرش

  • بدون آسیب به الیاف فرش، مبل و موکت