موتورشوی MSK

موتورشوی MSK

در روش های سنتی و در غیاب استفاده از تکنولوژی نانو، از حلال های مضر شیمیایی نظیر بنزین و اتانول جهت شستشوی موتور ماشین ها استفاده می شود، اما در نانو محلول پاک کننده ی موتور ماشین از حلال آب و ترکیبات پاک کننده ی گیاهی استفاده شده است.

مخلوط روغن های گیاهی به کار رفته در این نانو محلول جزء منابع تجدیدپذیر به شمار می روند و ضمن انطباق با اصول شیمی سبز، هیچگونه ضرر و سمیتی برای انسان و محیط زیست ندارد.

عدم تولید پسماند و فاضلاب صنعتی در حین تولید این فراورده، خط تولید آن را با اصول شیمی سبز کاملاً منطبق می سازد.

مزایا:

  • مواد اولیه طبیعی و  سازگار با محیط زیست

  • استفاده از تکنولوژی نانو

  • حذف سریع و مطمئن لکه های روغنی و گریس.

  • بدون نیاز به شستشوی مجدد پس از استفاده از پاک کننده نانو ارگانیک MSK.