پاک کننده خودرو MSK

پاک کننده بدنه خودرو MSK

کلیه ی پاک کننده های بدنه ماشین موجود در بازار از ترکیبات سورفکتانتی با منشاء نفتی و حلال های آلی نظیر الکل و استون استفاده می کنند تا بتوانند لکه ها و چرب شدگی ناشی از روغن های سنگین بر روی بدنه را پاک سازی کنند. درحالیکه در نانو محلول پاک کننده ی بدنه ی ماشین از ترکیبات کاملاً گیاهی و حلال آب استفاده شده است.

مزایا:

  • با استفاده از تکنولوژی نانو

  • یک محصول فوق العاده برای بازگرداندن بدنه خودرو به شکوه اصلی اش.

  • مناسب برای تمام خودروها.

  • تمیزکننده و جلادهنده بدنه خودرو.

  • حذف اثر حشرات، گریس، روغن، گرد و غبار و دوده.