صنایع غذایی

 

1-

مایع جرم زدا و براق کننده

2-

مایع چربی زدای قوی

3-

مایع چربی زدای قوی بدون آنتی فوم

4-

مایع شوینده و چربی زدا برای تجهیزات، فرها

5-

مایع شوینده و چربی زدا جهت شستشوی کف سالنها و انبارها