لیست قیمت

لیست قیمت:

کد کالانام محصولحجمتصویرقیمت مصرف کننده (ریال)
MSK304نانو محلول ارگانیک پاک کننده نمایشگرهای تصویری -pvc پک250 میلی لیتر150,000
MSK305 شیشه شوی نانو ارگانیک500 میلی لیتر69,000
MSK306مایع پاک کننده چندمنظوره نانو ارگانیک500 میلی لیتر98,000
MSK307نانو محلول ارگانیک پاک کننده سطوح چوبی500 میلی لیتر120,000
MSK308نانو محلول ارگانیک پاک کننده لوستر500 میلی لیتر88,000
MSK309نانو محلول ارگانیک پاک کننده بدنه خودرو بدون آب500 میلی لیتر170,000
MSK310نانو محلول ارگانیک پاک کننده لاستیک خودرو500 میلی لیتر170,000
MSK312نانو محلول ارگانیک پاک کننده داشبورد خودرو500 میلی لیتر170,000
MSK313نانو محلول ارگانیک پاک کننده سطوح استیل و سینک ظرفشویی500 میلی لیتر120,000
MSK311نانو محلول ارگانیک پاک کننده نمایشگرهای تصویری - کارتن پک250 میلی لیتر130,000
MSK314نانو محلول ارگانیک شامپو فرش (کنسانتره)500 میلی لیتر120,000
MSK315نانو محلول ارگانیک زمین شوی (کنسانتره)500 میلی لیتر120,000
MSK316نانو محلول ارگانیک پاک کننده هود500 میلی لیتر95,000
MSK317نانو محلول ارگانیک پاک کننده یخچال500 میلی لیتر120,000
MSK318نانو محلول ارگانیک پاک کننده عینک70 میلی لیتر80,000
MSK319نانو محلول ارگانیک پاک کننده چرم خانگی500 میلی لیتر170,000
MSK320نانو محلول ارگانیک پاک کننده چرم خودرو500 میلی لیتر170,000
MSK321نانو محلول ارگانیک موتور شوی500 میلی لیتر120,000
MSK322نانو محلول ارگانیک شیشه شوی خودرو (کنسانتره 4*1)250 میلی لیتر80,000