صنعت کشتیرانی

صنعت کشتیرانی

 

 

چربیگیر چند منظوره جهت موتورخانه و مخازن

 

پاک کننده و چربی زدای قسمت های الکتریکی

 

ماده از بین برنده رسوبات

 

آنتی جلبک

 

 دست پاک کن